Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 YouTube YouTube
struktura organizacyjna
   
   
 
mgr Arkadiusz Jasinski

 mgr Arkadiusz Jasiński
 asystent

das Teaching-Wiki
       
       
  in English auf deutsch     · rozwój naukowy       · publikacje       · doświadczenie dydaktyczne
       
 
Praca magisterska
Übersetzer - Beruf oder Berufung? Translatorische Kompetenzen und Übersetzungsarbeit im Zeitalter der internationalen Kommunikation
(promotor: Prof. Dr. phil. Horst Ziebart, 2001) FRAGMENTE


Rozprawa doktorska — w przygotowaniu
Innowacje morfoskładniowe a ewolucja etnolektu: język jako złożony system adaptacyjny
(promotor: prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel)


Zainteresowania naukowe
  • lingwistyka ewolucyjna, zmiany językowe,
    ewolucja systemów językowych, uczenie kulturowe
nie powiązane z dysertacją:
  • praktyka tłumaczeń pisemnych, technologie komputerowe wspomagające proces przekładu


Udział w konferencjach2010

Language as an evolutionary system: a multidisciplinary approach”,
Language Evolution and Computation Research Unit, Uniwersytet w Edynburgu, 12-13 lipca 2010 r.


2009

Ways to protolanguage: the initial stages of the evolution of the language faculty”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 21-23 września 2009 r.
Nicolaus Copernicus TV (Toruń) UMK TV

“Translation: Theorie — Praxis — Didaktik”, Uniwersytet Wrocławski, IFG,
17-19 września 2009 r.
REFERAT: Computergestützte Gruppenarbeit, webbasierte Recherche — praxisnahe Einübung von Übersetzungsstrategien statt ”Übersetzungsunterricht”

Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien”, Georg-August-Universität Göttingen, 16-27 sierpnia 2009 r.
REFERAT: “Blended Learning” ist kein Blendwerk mehr. Ein Plädoyer für Verbindung von interaktionsorientiertem Unterricht mit webgestütztem Lernen2008

Seminarium naukowe “Metodologie Językoznawstwa III”, Uniwersytet Łódzki, 13-14 maja 2008 r.

“WORT—SATZ—TEXT. Einheit und Vielfalt der modernen germanistischen Sprachwissenschaft”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań,
25-27 kwietnia 2008 r.
REFERAT: Konstruktionsgrammatische Ansätze gegen das generative Paradigma: Ein Unentschieden gilt nicht

“Dydaktyka języków obcych w świetle współczesnych teorii lingwistycznych”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 15-16 kwietnia 2008 r.
REFERAT: O akwizycji struktur językowych w ujęciu gramatyki konstrukcji


2007

“Sprache und Identität”, Uniwersytet Szczeciński/Uniwersität Greifswald, Pobierowo, 12-14 września 2007 r.
REFERAT: Identitätsfaktor Sprache: Mentale Eigenschaft oder komplexes adaptives System?

EuroBachoTeX 2007”: 17th EuroTeX Conference, 28 kwietnia - 2 maja 2007 r.


2006

Deutsche Grammatik im europäischen Dialog”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-22 września 2006 r.
REFERAT: Computerlinguistische Modellierung der deutschen Satzstruktur: Förderung bewusster Reflexion über sprachliches Regelwissen

BachoTeX 2006”: XIV Ogólnopolska Konferencja TeX-owa, 29 kwietnia - 2 maja 2006 r.

“Dni Nauki”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
26-27 kwietnia 2006 r.
REFERAT: Strich durch die Rechnung, Nagel auf den Kopf — między pułapką językową a trafną metaforą. Frazeologizmy w nauczaniu języków obcych

“Glottodydaktyczne implikacje współczesnych badań germanistycznych”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 25-26 kwietnia 2006 r.
REFERAT: Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej


2005

“Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie”, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa, 25-27 listopada 2005 r.
REFERAT: Koszmar copywritera — wyzwanie dla tłumacza. Praktyczne problemy tłumaczenia tekstów marketingowych na przykładzie języka niemieckiego i języka polskiego
Zagraniczne stypendia i pobyty naukowe

16 - 27.08.2009 — międzynarodowa szkoła letnia dla absolwentów Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien

05 - 08.12.2007 — kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie Humboldta

19 - 23.09.2005 — kwerenda biblioteczna na Uniwersytetecie w Getyndze

10.2002 - 07.2004 — dwuletnie stypendium DAAD — studia podyplomowe w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze (kierunek lingwistyka komputerowa)

10.1999 - 02.2000 — półroczne stypendium DAAD — pobyt studyjny w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Lipskiego