Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
praktyki zawodowe
 

 

 
   
Jeśli powyższa prezentacja nie wyświetla się w Twojej przeglądarce, możesz pobrać ją tutaj w formacie PDF (Acrobat Reader jest tutaj):
   pobierz plik »   download
 
   

 


Informacje dla osób decydujących się na realizację praktyki zawodowej w placówkach oświatowych:

Praktyki realizowane w placówkach oświatowych podlegają zaliczeniu, o ile spełnione zostaną wymogi określone w regulaminie praktyk zawodowych (por. informacje w odpowiednim pliku regulaminu zamieszczonym na tej stronie).

UWAGA: sama realizacja praktyki zawodowej w szkole nie wystarcza do uzyskania uprawnień pedagogicznych. Kwalifikacje takie uzyskują osoby, które odbyły odpowiedni kurs organizowany przez Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.
Praktyki szkolne realizowane w ramach takiego kursu podlegają zaliczeniu jako praktyki zawodowe, z zachowaniem ustaleń zawartych w programie praktyk.