Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
praktyki zawodowe
 

 

DOKUMENTACJA praktyk zawodowych na kierunku FILOLOGIA (germanistyka)

 

studia Io — FILOLOGIA GERMAŃSKA:
Regulamin* praktyk:
   pobierz plik »   download
Dziennik praktyk:
   pobierz plik »   download
     
studia IIo — FILOLOGIA STOSOWANA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM:
Regulamin* praktyk:
   pobierz plik »   download
Dziennik praktyk:
   pobierz plik »   download
     
pozostałe dokumenty (dotyczą obu stopni studiów):
Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej:
   pobierz plik »   download
Podanie o zwolnienie z praktyki zawodowej:
   pobierz plik »   download
Opinia dotycząca realizacji praktyki:
   pobierz plik »   download
     
     

kontakt w sprawach praktyk: mgr Karol Gliszczyński
   
 
 
*Regulamin praktyk zawodowych dostępny do pobrania na tej stronie jest dokumentem opracowanym specjalnie dla Państwa (dla studentów kierunku: filologia, specjalności: filologia germańska oraz filologia stosowana z językiem niemieckim) - do tego dokumentu odnosi się treść zamieszczonej tutaj prezentacji. Jako dokument prymarny, zawierający ogólne ustalenia dotyczące realizacji praktyk zawodowych przez studentów naszej uczelni, funkcjonuje opracowany i wydany zarządzeniem Rektora UKW regulamin praktyk zawodowych zamieszczony na stronie Studium Praktyk Zawodowych.
   
 
   
 
 
 
SDL International