Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
aktualności
   
  18.06.2007
 
 
Porozumienie dotyczące praktyk studenckich w firmie euroscript
 

Katedra Filologii Germańskiej UKW nawiązała współpracę z firmą euroscript Polska Sp. z o.o. (www.euroscript.pl), należącą do grupy euroscript, jednego z 20 największych globalnych dostawców usług tłumaczeniowych. Porozumienie określające zasady odbywania praktyk studenckich w krakowskiej siedzibie firmy zostało zatwierdzone przez Senat Uczelni i uzyskało kontrasygnatę p. Prorektor ds. Dydaktyki.
 
Szansę na odbycie praktyki w firmie euroscript Polska Sp. z o.o. mają wszyscy* studenci zainteresowani pracą tłumacza. Przyjęcie zainteresowanych osób na praktyki w dziale tłumaczeń uzależnione jest jednak od wyniku wewnętrznej weryfikacji w formie testu przeprowadzonego w siedzibie firmy w Krakowie lub tłumaczenia próbnego przesłanego drogą elektroniczną. W przypadku niezadowalających wyników testu istnieje możliwość odbycia praktyk w dziale publikacji Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej, w grupie języka niemieckiego (praktyka polega wówczas na weryfikacji i korekcie tekstów). Osobny program określa zasady odbywania praktyk w dziale DTP.
 
Zasady odbywania praktyk studenckich w firmie euroscript Polska Sp. z o.o. zostały określone w następujących dokumentach:
  • Porozumienie dot. praktyk studenckich
  • Skierowanie na praktyki
  • Program praktyk studenckich   otwórz/pobierz plik »  download
  • Kryteria oceny poprawności tłumaczenia   otwórz/pobierz plik »  download
     
  • Klauzula poufności
  • Oświadczenie dotyczące praw autorskich
 
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z kierunkowym opiekunem praktyk zawodowych w KFG.
 
_________________
*Studenci uczestniczący w profilowanych zajęciach oferowanych w bloku specjalizacji tłumaczeniowej od VII semestru mają szansę na odbycie praktyki w ramach porozumienia z firmą SDL International w polskim oddziale SDL w bydgoskim Fordonie.